GeodetCentrum

Ing. Ondřej Balcar

O Společnosti

Geodetcentrum bylo založeno v roce 1996 ing. Ondřejem Balcarem po jeho odchodu z firmy Plynostav Pardubice a.s., kde vykonával činnost odpovědného geodeta a vedl geodetickou skupinu. Ta se zaměřovala na vytyčování a zaměřování skutečného stavu plynovodů všech tlakových stupňů. Jednalo se zejména o páteřní vysokotlaké plynovody velkých dimenzí napříč celou republikou. Také se podílela na zaměřování mezinárodního ropovodu Ingolstadt. Již v té době používala nejmodernější geodetické přístroje, výpočetní technologie, grafické programy a výstupy.

Není proto divu, že Geodetcentrum po svém vzniku navázalo na velké zkušenosti z předcházející práce,hlavně na znalost směrnic a odbornou terminologii jednotlivých správců sítí. Zprvu jsme se tedy věnovali převážně zaměřování plynovodů, ale také ostatních inženýrských sítí jako jsou vodovody, kanalizace a další. Tato činnost je i nadále "vlajkovou lodí" naší firmy. Ale v dnešní době samozřejmě poskytujeme komplexní služby ze všech oblastí geodetických činností. Pracujeme s moderními geodetickými přístroji včetně GPS stanice a nejpoužívanějšími výpočetními a grafickými programy. Vlastníme razítko úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Snažíme se vyjít vstříc všem požadavkům zákazníka a odevzdávat práci v nejvyšší kvalitě.

Poskytujeme stálé geodetické služby pro firmy POLYGAS s.r.o., INKO a.s., GAMAGAS Mělník s.r.o., ale měříme i pro CENTRAL GROUP a podíleli jsme se na měření pro METROSTAV při výstavbě tunelu Blanka.

Služby

Práce v oblasti iženýrské geodézie:

Práce v oblasti katastru nemovitostí:

Ceník služeb

Geodetický bod,síť bodů bodového pole,připojení na závazný referenční systém
1 měřický bod500 - 1000 Kč
Vytyčovací práce
vytyčení do 20 bodů4000 Kč
každý další bod200 Kč
Zaměření stavby a geodetická dokumentace skutečného provedeni
přípojka inženýrské sítě3000 - 4000 Kč
trasa inž.sítě do 100 m včetně okolního polohopisu6000 Kč
každých dalsích 100 m trasy sítě1500 Kč
stavební objekty s prostorovou skladbou do 20 bodů5000 Kč
každý další bod150 Kč
stavební objekty liniové do 20 bodů5000 Kč
každý další bod150 Kč
zaměření a dokumentace rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby3500 - 4500 Kč
zaměření a dokumentace rodinného domu nebo jiné jednoduché stavby navíc ke geometrickému plánu2000 - 3000 Kč
Mapové podklady pro projekt stavby a účelové mapy velkého měřítka
1 ha5000 - 14000 Kč
(cena se odvíjí od požadavků zakazníka,složitosti zaměřovaného území a měřítka mapy)
Geometrické plány
geometrický plán na rozdělení pozemku,změnu hranice pozemku
(MJ 100 m)
5000 - 6000 Kč
geometrický plán pro vyznačení rodinného domu,garáže,přístavby budovy nebo jiné jednoduché stavby (MJ 1 stavba)5000 - 6000 Kč
geometrický plán pro vyznačení věcného břemene
(MJ 100 m hranice břemene)
2500 - 4000 Kč
geometrický plán pro vyznačení věcného břemene inženýrské sítě
(MJ 100 m trasy sítě)
2000 - 3500 Kč
Vytyčení hranice pozemku
vytyčení nové hranice (MJ 100 m hranice)3000 - 5000 Kč
stabilizace lomového bodu mezníkem (MJ 1 lom)200 Kč
Hodinové sazby
výkon úředně oprávněného zeměměřického inženýra500 Kč/hod
výkon zeměměřického inženýra400 Kč/hod
výkon zeměměřického technika300 Kč/hod
výkon zeměměřického pomocníka150 Kč/hod

Tyto ceny jsou konečné bez dalšího navyšování za dopravu nebo jiné položky.

Kontakt

Na louži 939/5, Praha 10 - Vršovice 101 00

Ing. Ondřej Balcar

Ing. Jakub Vacátko